Редакційна колегія

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР:
Бережнюк Іван Григорович, доктор економічних наук, професор, Університет митної справи та фінансів (за сумісництвом), радник Міністра фінансів України (на громадських засадах)
E-mail: berezhniuk@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0693-5889
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=T2zr1egAAAAJ&hl=ru

ЗАСТУПНИК ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА:
Капітанець Світлана Володимирівна, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач відділу митної та економічної безпеки Науково-дослідного інституту фінансової політики, Державний податковий університет (м. Ірпінь, Україна); проректор з міжнародних та регіональних зв’язків, Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: kapitanets@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0693-5889
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=QH0j5hUAAAAJ&hl=ru
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215574702
Web of Science ResearcherID: FCI-8524-2022

ЧЛЕНИ РЕДАКЦІЙНОЇ КОЛЕГІЇ:
Доценко Інна Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: dotsenko@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4972-3106
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=LuNQETwAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57219164716
Web of Science ResearcherID: AAD-2662-2019

Замазій Оксана Василівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри обліку, аудиту та оподаткування ім. М.П. Войнаренка, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: zamazii@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7537-9025
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=1OZRxVgAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57006673400

Квасницька Раїса Степанівна, доктор економічних наук, професор, професорка кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: kvasnytska@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0443-9390
Web of Science ResearcherID: C-9284-2018
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=Fe3_JlMAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57217022941

Климчук Олександр Васильович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри публічного управління та адміністрування, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського (м. Вінниця, Україна)
E-mail: klymchuk@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9427-9561
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wTVhciwAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218934227
Web of Science ResearcherID: L-8145-2018

Коваленко-Марченкова Євгенія Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри, начальник науково-редакційного відділу, Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ (м. Дніпро, Україна)
E-mail: kovalenko-marchenkova@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7350-7740
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?hl=ru&user=q3P2Oh8AAAAJ

Костецький Ярослав Іванович, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри фундаментальних та спеціальних дисциплін, Нововолинський навчально-науковий інститут економіки та менеджменту Західноукраїнського національного університету (м. Нововолинськ, Україна)
E-mail: kostetskyi@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5487-2996
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=475wKdsAAAAJ

Лаврук Віталій Валерійович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри фінансів, банківської справи, страхування та електронних платіжних систем ЗВО «Подільський державний університет» (м. Кам’янець-Подільський, Україна)
E-mail: lavruk@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0778-7227
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=U3eB5fUAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57209265758

Левченко Наталія Михайлівна, кандидат економічних наук, доктор наук з державного управління, професор кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності, Національний університет «Запорізька політехніка» (м. Запоріжжя, Україна)
E-mail: levchenko@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3283-6924
Web of Science ResearcherID: AAD-4056-2020
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=ln8FSsEAAAAJ&hl=uk&oi=sra
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57258686100

Матвійчук Леся Олексіївна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: matviichuk@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-0974-2284
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=cIkghIkAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57216436361
Web of Science ResearcherID: AAD-3251-2019

Несторишен Ігор Васильович, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри туризму та готельно-ресторанної справи, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: nestoryshen@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0765-195X
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=AJKcUzMAAAAJ

Пуцентейло Петро Романович, доктор економічних наук, професор, професор кафедри бізнес-аналітики та інноваційного інжинірингу, Західноукраїнський національний університет (м. Тернопіль, Україна)
E-mail: putsenteilo@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0168-9316
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=sF8mKVkAAAAJ
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=56669961500

Руда Тетяна Василівна, кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, доцент кафедри економіки підприємства та менеджменту, Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: ruda@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6934-6796
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=jZewQD4AAAAJ

Сало Інна Анатоліївна, доктор економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділу ціноутворення та аграрного ринку, Національний науковий центр «Інститут аграрної економіки» (м. Київ, Україна)
E-mail: salo@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-6413-1550
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=g_uOVJsAAAAJ&hl=uk&authuser=1
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57433812100

Скоробогата Лариса Вікторівна, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри обліку, аудиту та оподаткування, Хмельницький національний університет (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: skorobohata@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7530-6037
Google Scholar: https://scholar.google.com/citations?user=w4aq_q0AAAAJ&hl=en
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57215317103

Федоришина Лариса Миколаївна, доктор економічних наук, професор, проректор з науково-методичної роботи, Університет економіки і підприємництва (м. Хмельницький, Україна)
E-mail: fedoryshyna@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8852-0649
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=WsTPLc8AAAAJ&hl=uk&oi=ao
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57225086656
Web of Science ResearcherID: ААУ-3024-2021

Фрадинський Олександр Анатолійович, доцент, старший науковий співробітник, кандидат економічних наук, завідувач відділу розвитку митної справи Науково-дослідного інституту фінансової політики, Державний податковий університет (м. Ірпінь, Україна)
E-mail: fradynskyi@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9093-5026
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=DVIwaoUAAAAJ&hl=uk

Хомюк Наталія Леонідівна, доктор економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та маркетингу, Волинський національний університет імені Лесі Українки (м. Луцьк, Україна)
E-mail: khomiuk@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3277-8840
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=hvXiNQMAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57210796537
Web of Science ResearcherID: T-8190-2018

Цимбалюк Ірина Олександрівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри менеджменту та адміністрування, Волинський національний університет (м. Луцьк, Україна)
E-mail: tsymbaliuk@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-0506-2262
Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=uh8x4ycAAAAJ&hl=uk
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57193912373
Web of Science ResearcherID: G-9729-2019

Велькі Януш, доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки, Університет «Опольська політехніка» (м. Ополе, Польща)
E-mail: velki@economdevelopment.in.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8973-768X
Google Scholar: https://scholar.google.pl/citations?user=n_tTGzkAAAAJ&hl=pl
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=36988284700

Бендаравечіне Ріта, доктор економіки, професор маркетингу, декан факультету менеджменту, Університет Вітаутаса Великого (м. Каунас, Литва)
E-mail: bendaravechine@economdevelopment.in.ua
Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57194638278