Контакти

Адреса засновника видання:
Університет економіки і підприємництва
вул. Героїв Майдану, б. 13, м. Хмельницький, 29000, Україна

Контактні дані:
Редакційно-видавничий відділ з економічних наук ВД «Гельветика»
Телефон: +38 (050) 050 2012
E-mail: ebitda@helvetica.ua