Сталий розвиток економіки – це економічний науково-практичний журнал, заснований Університетом економіки і підприємництва у 2010 році.

Реєстрація суб'єкта у сфері друкованих медіа: Рішення Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення № 1033 від 28.03.2024 року

Ідентифікатор медіа: R30-03595

Фахова реєстрація (категорія «Б»): Наказ МОН України від 27.04.2023 року № 491 (додаток 3)

Спеціальності: 051 Економіка; 071 Облік і оподаткування; 072 Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок; 073 Менеджмент.

Періодичність видання: 6 разів на рік.

Мова видання: українська, англійська.

DOI: 10.32782/2308-1988

ISSN: 2308-1988 (Print); 2308-2011 (Online)

Розміщення на сайті НБУ ім. В.І. Вернадського: Сталий розвиток економіки

Index Copernicus: Сталий розвиток економіки

Місія журналу полягає в наданні представникам наукової спільноти рівних можливостей для публікації результатів своїх досліджень та їх вільного поширення.

Мета журналу – надати можливість науковому співтовариству і практикам публікувати результати своїх досліджень, привернути увагу до перспективних і актуальних напрямків економічної науки, посилити обмін думками між науковим співтовариством України і зарубіжних країн.

Основна мета редакції полягає в реалізації програмних цілей журналу, головними напрямами яких є:

– висвітлення проблем, що пов’язані з регулюванням економіки на макро-, мезо- та мікрорівнях, прогнозуванням соціально-економічних процесів у суспільстві;

– сприяння розвитку наук економічного напрямку;

– підтримка молодих науковців.

Редакційна політика журналу «Сталий розвиток економіки» базується на таких принципах:

– об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;

– висока вимогливість до якості наукових досліджень;

– подвійне «сліпе» рецензування статей;

– колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;

– доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;

– суворе дотримання авторських та суміжних прав та графіку виходу журналу.

Головне завдання журналу – публікація теоретичних і науково-практичних статей, які висвітлюють питання: організації і функціонування суб’єктів господарювання, державного і економічного регулювання їх ефективного розвитку і забезпечення конкурентоспроможності на ринках; взаємозв'язку і взаємозалежності, що виникають в процесі функціонування різних ланок економічної, фінансової, соціальної, екологічної та інших систем, пов’язаних з формуванням, використанням і кругообігом капіталу, фінансових потоків, структурних елементів грошово-кредитної системи, об'єктивних закономірностей формування системи грошово-кредитних відносин на мікро- і макрорівні.